Om behandlingen


Klinikken modtager og dankort:

Du er som patient omfattet af Patientforeningen.


Der optager journal, der ajour-føres efter hver behandling.


Vi har tavshedspligt.


Der indberettes tll Sygeforsikring Danmark efter behandling.


Kommunen kan yde tilskud til pensionister i form af heldbredstillæg.


Klinikken kan sende faktuaren pr- post/mail, hvorefter man selv sender til kommunen via digital post.